biotska raznolikost

Biotska raznolikost

Kako velika je pestrost habitatov na kraškem?

Biotska raznolikost

Biotska raznolikost

V podzemlju podzemeljske reke Pivke živi krepko prek 100 vrst troglobiontskih jamskih živali, kar to območje uvršča v sam vrh podzemeljske biotske pestrosti na svetu.

Območje klasičnega krasa velja za območje izjemne biotske pestrosti tako v slovenskem kot tudi širšem, mednarodnem prostoru. Velika biotska pestrost ali biotska raznovrstnost pomeni, da na majhnem območju najdemo veliko rastlinskih in živalskih vrst. Velika je tudi pestrost habitatov, kot strokovno imenujemo različna življenjska okolja. Za kraška območja so značilni obširni suhi kraški travniki. Vlažna in močvirna travišča uspevajo na presihajočih kraških jezerih in ob rekah ponikalnicah. Visoke kraške planote preraščajo obširni gozdovi, kjer so se ohranile redke in ogrožene živalske vrste. Skoraj celotno območje klasičnega krasa je zaradi številnih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatov uvrščeno v evropsko omrežje pomembnih območij narave Natura 2000.

Natura 2000 je omrežje posebnih varstvenih območij, ki jih je določila Evropska unija. Glavni cilj omrežja je ohraniti biotsko pestrost živalskih in rastlinskih vrst.

Avtor: Slavko Polak

Resnično dobrodošli!

Letni urnik maj - okt:

pon.: zaprto

tor. - ned.: 10:00-18:00

Zimski urnik nov - apr:

pon.: zaprto

tor. - ned.: 10:00-17:00

Nosilec razstave MUZEJ KRASA je Notranjski muzej Postojna

Razstava MUZEJ KRASA je nastala v okviru projekta Muzeji Jadrana bogatijo kulturni turizem - Museumcultour 

RAZSTAVO NAM OMOGOČAJO